ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

17ನೇ ಶಾಂಘೈ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ